Fantasy-Football.DE

Normale Version: [NSFF] Future Draft Picks
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
This thread will be used to track all picks for future drafts and will reflect traded picks.

2024 Pick Summary:
4th: V1, V2, V3, V4, V4(WIE), V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BCB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BEB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
DDT: V1, V1(OBB), V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
GWS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MBS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MGS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MRC: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 +R1, R2
OBB: V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
SEN: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
STB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
WIE: V1, V2, V3, V5, V6, V7, V7(4th), V8, V9, V10 + R1, R2

2025 Pick Summary:
4th: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BCB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BEB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
DDT: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
GWS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MBS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MGS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MRC: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 +R1, R2
OBB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
SEN: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
STB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
WIE: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2

2026 Pick Summary:
4th: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BCB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
BEB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
DDT: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
GWS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MBS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MGS: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
MRC: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 +R1, R2
OBB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
SEN: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
STB: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2
WIE: V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 + R1, R2